Herroeping

Je hebt het recht, binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jijzelf de waren in bezit hebt genomen of een door jou aangewezen derde dat heeft gedaan, die iemand anders dan de transporteur is. Om je recht op herroeping uit te oefenen, moet je ons over je besluit informeren met een eenduidige verklaring van je besluit om dit contract te herroepen. Daarvoor kun je het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de mededeling van je uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt.

Om het herroepingsformulier te downloaden:

https://nuki.io/nl/service-shop/refunding/

Vragen over Nuki?